Umów prezentację

Nowy plik JPK_V7 już od 1 października

Od 1 października 2020 roku zaczyna obowiązywać wymóg składania informacji podatkowej w nowym pliku JPK_V7. W związku z pandemią COVID-19 został on przeniesiony o 6 miesięcy – pierwotna data wejścia w życie nowego obowiązku to 1 kwietnia 2020 roku.


JPK_V7 - co to takiego i kogo dotyczy nowy obowiązek?

  • Nowy plik JPK_V7 to połączenie sprawozdawczości przesyłanej dotychczas do Ministerstwa Finansów w postaci deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.
  • Warianty JPK_V7: W zależności od sposobu rozliczania, podatnicy będą składali JPK_V7 w dwóch wariantach: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie.
  • JPK_V7 - zmiany w strukturze plików: Zgodnie z nowym rozporządzeniem pliki JPK_V7, łączące dotychczas przesyłane informacje, będą również różnić się pod względem struktury – zostały uzupełnione o dodatkowe pola: typ dokumentu, oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz oznaczenie transakcji objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie.
  • Kogo dotyczy JPK_V7? Obowiązek składania nowego pliku w formie JPK_V7 dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Początkowo okres wejścia w życie podzielony był na dwa etapy i objąć miał najpierw duże przedsiębiorstwa, a następnie obowiązywać mniejsze. Jednak ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy, od 1 października nowy wymóg dotyczy wszystkich firm, bez względu na wielkość.


JPK_V7 w praktyce, czyli jak się przygotować?

  • Zmiany w sprawozdawczości finansowej związane z nowym plikiem dotyczą również narzędzi finansowo-księgowych, które wykorzystuje firma. Więcej informacji i poradnik, jak przygotować się na nowy obowiązek znajdziesz pod adresem: https://www.enova.pl/jpk-v7-zmiany-w-deklaracjach-vat
  • System ERP enova365 jest gotowy na nowy plik JPK_V7. Klienci enova365 mogą być spokojni – już od wersji 2003.0.0, która została opublikowana w marcu 2020 roku, została udostępniona możliwość generowania nowego pliku. W ramach aktualnej gwarancji na system, dostęp do nowych wersji oprogramowania, zawierających aktualizacje do zmian w przepisach są udostępnione Klientom bezpłatnie.
  • Jak wysyłać JPK_V7 w systemie ERP enova365? W Bazie Wiedzy dostępnej na dok.enova365.pl naszym Klientom została udostępniona instrukcja jak należy się przygotować do przesyłania pliku JPK_V7M lub JPK_V7K w programie enova365. Instrukcję znajdziesz pod adresem: https://dok.enova365.pl/FAQ/35741