Umów prezentację

Nowa wersja enova365 z numerem 2104.0.0

W dniu 19 kwietnia 2021 roku została opublikowana nowa wersja enova365 o  numerze 2104.0.0, zawierająca szereg nowych funkcjonalności oraz mechanizmy, związane z bieżącymi zmianami w przepisach. Nowe funkcjonalności obejmują m.in.:


Moduł Kadry Płace:

  • Deklaracje PIT – dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021 roku.
  • Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11).


Moduł Księgowość:

  • Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników.
  • Na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność „Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS).


Moduł Handel:

  • enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard.


Moduł Produkcja:

  • Wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na  obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru.
  • Z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji.


Moduł Business Intelligence:

  • W celu skrócenia czasu wyliczania wskaźników i raportów na Panelach BI  przygotowano dodatkową funkcję korzystania z zapisanych wcześniej danych, które można generować cyklicznie.
  • W celu pogłębionej analizy danych na Panelach BI oraz Panelach BI  formularzy, zostały dodane nowe rodzaje parametrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe filtrowanie danych.


Zgodnie z warunkami licencji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne bez dodatkowych opłat.