Umów prezentację

Nowa wersja enova365 z numerem 2012.4.5

W dniu 4 lutego grudnia 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.4.5. W nowej wersji udostępniono naszym Klientom mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach, które obowiązują od  2021 roku, m.in.:


Moduł Kadry Płace:

  • Wskaźniki: Zaktualizowano Minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 4242,38 zł


Moduł Księgowość:

  • Deklaracja VAT-UE: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, w systemie zaktualizowano schemę eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E. Nowa wersja schemy obowiązuje do rozliczeń roku 2021.
  • Deklaracje PIT: Zaktualizowano strukturę eDeklaracji PIT-36(28) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020.
  • Deklaracja CIT-ST: Dodano nową wersję do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-0E. Nowa wersja służy do rozliczenia roku 2021.
  • JPK: Dodano nową definicję JPK_EWP(2) – Ewidencja przychodów, zgodną ze schematem udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Struktura została dostosowana do nowego wzoru Ewidencji przychodów oraz zaktualizowanych stawek. Nowa struktura służy do raportowania danych za okresy od 1 stycznia 2021r.


Moduł Handel:

  • Opłata cukrowa: Dodano funkcjonalność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku zgodnego z opublikowanym wzorcem.



Zgodnie z warunkami licencji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne bez dodatkowych opłat.